Advokat Røros

Advokathuset Røros AS

Ditt lokale advokatfirma på Røros og i fjellregionen!

Innehaver er advokat Martin Gabrielsen. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og 10 års erfaring som advokat fra Trondheim. Advokat Gabrielsen har i tillegg erfaring som kemner i Fjellregionen og eiendomsmegler på Røros. Han er bosatt på Røros og kjenner regionen godt.


Fagområder

Arv- og familierett


 • Arveplanlegging
 • Fremtidsfullmakt / testament
 • Arvetvister
 • Dødsbo
 • Samboerkontrakt/ektepakt
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Avtale om fast bosted og samvær for barn

Eiendomssaker


 • Reklamasjoner
 • Heftelser
 • Nabotvister
 • Husleie
 • Tomtefeste

Arbeidsrett


 • Ansettelse
 • Oppsigelse/avskjed
 • Lønn/ferie
 • Forhandlinger

Generell juridisk rådgivning


 • Utforming av kontrakter
 • Reklamasjon ved kjøp og salg av løsøre
 • Tvisteløsning

Priser

Timepris

Vår timepris til privatpersoner er kr 2 250,- inkl. mva.

Vår timepris til næringsdrivende er kr 2 750,- inkl. mva.

Fastpris

For følgende oppdrag tilbyr vi fastpris:

Fremtidsfullmakt

kr. 6 250,-

Testament

kr. 6 250,-

Fremtidsfullmakt og testament samtidig

kr. 10 000,-

Ektepakt

kr. 6 250,-

Samboerkontrakt

kr. 7 500,-

Husleiekontrakt

kr. 7 500,-

Alle priser er inkl. mva.

Offentlige avgifter i forbindelse med tinglysing av ektepakt eller deponering av testament kommer i tillegg.

Rettshjelpsdekning

Dersom du har innboforsikring, husforsikring eller forsikring på bilen, båten eller campingvogna, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap. Din forsikringsdekning vil vi avklare for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer. Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale. Dette vil vi avklare for deg.

«No cure – no pay»

I noen tilfeller kan det avtales en ordning hvor salæret avhenger av sakens utfall. Dette må avklares med ansvarlig advokat før oppstart av det enkelte oppdrag.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp. Et grunnvilkår er at du har inntekt under 320 000,- pr. År for enslige og kr 490 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr. 100 000,-.

Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til statsforvalteren for å avklare om du får fri rettshjelp.


Ta kontakt

Fullt navn
E-post
Telefon
Melding
0 of 250000